BORDERLANDS

Lauri Lohi

Speldatum:
17 -18 oktober 17.00

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
50 min

I Borderlands kan du finna frid, mitt inne i ett osynligt kaos, och lära dig något om det mod som krävs för att luta sig mot det okända. Föreställningen är en hyllning till mellanrummet, det queera, till korsvägar och det flerdimensionell.
På scenen inleder tre queera kroppar en resa ledd av en Trickster. Med utgångspunkt i clowneri, streetdans och samtida performance är Borderlands en expedition genom absurditet mot acceptans, skratt och frigörelse.
Borderlands är samtida dada, ett pussel, en gåta och ett queert meme.
Borderlands är behovet att förstå när ingen har svaren.
Stycket är en multidisciplinär produktion av konstnären, dansaren och koreografen Lauri Lohi i samarbete med videokonstnären Xavier Omid Zarei, designern Shalva Nikvashvili samt med dansarna och artisterna Sepideh Khodarahmi och Cajsa Godée

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
 160 kr Ordinarie
 120 kr Rabatterad

På plats:
 180 kr Ordinarie
 140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för DCV-medlemmar, studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

BORDERLANDS

Lauri Lohi

Performance dates:
17-18 October 5.00 PM

Tickets:
Buy tickets

Length:
50 min

In Borderlands you can find peace in the midst of an invisible chaos and learn about the courage it takes to lean into the unknown. The piece is a celebration of the liminal, the queer, the crossroads and the multidimensional.
On the stage three queer bodies take off on a journey led by the Trickster. Drawing from clowning, Street dance and contemporary performance, the piece is an expedition through absurdity towards acceptance, laughter and release.
Borderlands is contemporary dada, a puzzle, a riddle and a queer meme.
Borderlands is the need to understand when no-one has the answers.
The piece is a multi-disciplinary collaboration by visual artist, dancer and choreographer Lauri Lohi together with virtual cinematographer Xavier Omid Zarei, designer Shalva Nikvashvili, dancers and performers Sepideh Khodarahmi and Cajsa Godée.

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120  SEK reduced price

At the venue
180  SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for DCV-members, students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people