ATT MÅLA MUSIK

Marimbakonsert med Ellen Sjö Sander

Speldatum:
3 oktober 15.00

Biljetter:

Längd:

 

Jag spelar – du målar.
Låt musiken gå in genom öronen och ut i handen och vidare ner på pappret genom penseln eller kritan. Vilka former blir det? Blir det en berättelse? Mönster? Någontingt helt abstrakt? Passar färgen till musiken?
Jag har med mig min marimba – tänk en jättestor xylofon – och spelar min favoritmusik för er när ni målar. De flesta som hör mig spela brukar kommentera kring marimbans varma klang och den meditativa känsla som ofta uppstår.
De bilder ni gör kan sedan i sin tur gå andra vägen – genom mina ögon och ut i mina händer som blir musik på marimban som sprider sig i luften.

Biljettpriser
60-100 kr

 

TO PAINT MUSIC

Marimba concert with Ellen Sjö Sander

Perform dates:
3 October 3.00 PM

Tickets:

Length:

 

I play music – you make art.
Let the music go in through your ears and out through your hand and further down on the paper through the brush or pencils. What shapes will it form? Will it become a story? Patterns? Something completely abstract? Does the color match the music?
I have my marimba with me – like a huge xylophone – and play my favorite music for you when you paint. Most people who hear me play usually comment on the warm sound of the marimba and the meditative feeling that often arises.
The pictures you make can then in turn go the other way – through my eyes and out into my hands that become music on the marimba that spreads in the air.

 

 

 

Tickets price
60-100 kr