HEADSPACE

Mari Vittradotter

Speldatum:
20 november 19.00
21 november 17.00

Biljetter:
Inställt

OBS!
På grund av de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och VGR som trädde i kraft den 29 oktober och gäller minst tre veckor framåt har vi fattat det tråkiga beslutet att ställa in Headspace. Återbetalning av biljett görs på förfrågan via Ticksters kundtjänst: support@tickster.com

 

Headspace är ett dansverk om psykos/schizofreni och om forskning inom området. I vägskälet mellan verklighet och psykos möts dansarna och publiken där fantasin söker grundad mark. Med bältet över magen lämnar vi rummet i logiska, absurda, manipulerade världar. Verket vill möta historiens demoner och onda andar för att synliggöra den stigmatisering som lever vidare än idag.
Koreografen Mari Vittradotter önskar ge åskådaren en upplevelse som i bästa fall ger insikt, förståelse, empati och nya perspektiv på hjärnans mysterier.

Dansare: Sara Axelsson, Hannah Karlsson, Bodil Karlsson, Lise Blomqvist
Foto: Sofie Ährlund-Richter, Carlén lab, Karolinska Institutet. 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för DCV-medlemmar, studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

HEADSPACE

Mari Vittradotter

Performance dates:
20 November 7.00 PM
21 November 5.00 PM

Tickets:
Event cancelled

Information regarding new recommendations from the Swedish Public Health Agency
Due to the new recommendations from the Swedish Public Health Agency and Västra Götalandsregionen that came into effect on October 29th and spans for at least three weeks forward, we have decided to cancel Headspace. If you’ve bought a ticket and want a refund, contact Ticksters support via e-mail: support@tickster.com

 

Headspace is a dance piece about psychosis / schizophrenia, and research in the field. At the crossroads between reality and psychosis, the dancers and the audience meet where the imagination seeks solid ground. With belts over our stomachs, we leave the room in logical, absurd, manipulated worlds. The piece wants to face the demons and evil spirits of history to make visible the stigma that lives on to this day. Choreographer Mari Vittradotter wants to give the spectator an experience that hopes to provides insight, understanding, empathy and new perspectives on the mysteries of the brain.

Dancers: Sara Axelsson, Hannah Karlsson, Bodil Karlsson, Lise Blomqvist
Photo: Sofie Ährlund-Richter, Carlén lab, Karolinska Institutet. 

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120  SEK reduced price

At the venue
180  SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for DCV-members, students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people