HILBERTS HOTELL

Mira Eklund

Speldatum:

9 april 17.00 & 20.00

Biljetter:

Köp biljetter

Längd: 100 minuter

Vi är gäster bland vardagsrum och vårskogar, kyrkogårdar, puttrande kaffebryggare, korridorer, borttappade katter, portaler, perceptioner, sorger och symboler, bland middagsbjudningar och flimrande nycklar.
Hilberts Hotell är ursprungligen namnet på en modell för oändlighet, konstruerad av matematikern David Hilbert. Med den som fond skapar Mira Eklund tillsammans med videokonstnären Martin Malm en serie konserter och händelser som behandlar förlust av olika slag.
Upplev ett telefonsamtal till den andra sidan – till en plats som gränsar mot alla världar, en mässa för borttappade nycklar, en deckarmusikal om försvinnanden och ett möte med Schrödingers katt. Ett allkonstverk med metafysiska förtecken, en popkonsert såväl som en ljud- och videokonstvarieté.
Mira Eklund är multikonstnär med bas i Stockholm. Hon har bland annat sjungit i bandet The Tourettes och blivit guldbaggenominerad för sin roll i Lisa Langseths film Hotell.

 

Foto: Per Kristiansen

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

 

 

HILBERTS HOTELL

Mira Eklund

Perform dates:

9 April 5.00 & 8.00 PM

Tickets:

Köp biljetter

Length: 100 min

We are guests amongst living-rooms and spring forests, graveyards, simmering coffee machines, corridors, lost cats, portals, perceptions, sorrows and symbols, amongst dinner-parties and flickering keys.
Hilberts Hotell is a mathematical model for infinity, constructed by David Hilbert. With this abstract shelter for infinities as a backdrop, Mira Eklund together with videoartist Martin Malm, creates a series of events/concerts which all deal with loss in various ways.
Experience a phone call to the other side, a mass for long lost keys, a detective-musical about a disappearance and a meeting with Schrödingers cat. It is a multi-various artwork with metaphysical undertones, a pop-concert as well as a sound- and video variety.
Mira Eklund is an artist based in Stockholm. She has been the singer of goth-pop group The Tourettes, and was nominated for a Guldbagge for her part in Lisa Langseth’s film Hotell.

 

Photo: Per Kristiansen

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people