SCENER UR ETT POLYAMORÖST ÄKTENSKAP

Man Must Sing

Speldatum:
6-8 oktober 19.00
9 oktober 18.00
10 oktober 17.00

Biljetter:

Längd:

80 min

En drastiskt humoristisk kammaropera med eviga teman om kärlek, moral och tolerans.
Marie, Ann och Johan landade efter ungdomsårens utforskande av identiteter i en pansexuell polyamorös position. Efter över tio år tillsammans har de nu två gemensamma barn och vi möter familjen mitt i vardagslogistik, karriärsprioriteringar och identitetskriser.
Scener ur ett polyamoröst äktenskap framförs av Man Must Sing och Gageego!. Operakompaniet Man Must Sing beställer, producerar och framför nyskriven, normkreativ opera på svenska. Man Must Sing har på Atalante tidigare uruppfört operorna Akvarium (2016), som valdes ut till Scenkonstbiennalen 2017 och Kom inte hit! (2018) som gästspelade på GöteborgsOperans regionala scen.

Foto: Ola Kjelbye

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

SCENER UR ETT POLYAMORÖST ÄKTENSKAP

Man Must Sing

Perform dates:
6-8 October 7.00 PM
9 October 6.00 PM
10 October 5.00 PM

Tickets:

Length:
80 min

A drastically humorous chamber opera with eternal themes of love, morality and tolerance.
Marie, Ann and Johan landed in a pansexual polyamorous position after their adolescent exploration of identities. After over ten years together, they now have two children and we meet the family amidst everyday logistics, career priorities and identity crises.
Scener ur ett polyamoröst äktenskap is performed by Man Must Sing and Gageego!. The opera company Man Must Sing commissions, produces and performs newly written, norm-creative opera in Swedish. At Atalante Man Must Sing have premiered the operas Akvarium (2016), selected for the 2017 Scenkonstbiennalen, and Kom inte hit! (2018), which made a guest appearance at GöteborgsOperan.

Photo: Ola Kjelbye

 

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people