MILF

Nadja Hjorton

Spelas:
Torsdag 24 oktober 19.00
Fredag 25 oktober 19.00

[MILF = ”Mother/Mom/Mum I’d Like to Fuck”]

Vad är en mamma bortom biologi, könsroll och patriarkat, bortom moralism, kroppspolitik och anknytningsteori? I det nya solot MILF undersöker koreografen Nadja Hjorton moderskap utifrån fysik, stereotyp, utopi och motsats. Med 100 kg bulldeg tar hon sig an det sexiga, slabbiga, kroppsliga och blodiga och funderar över hur mycket i samhället som faktiskt bärs upp av en viss typ av mammaskap och vad ”moderliga handlingar” står för i olika kontexter.

I MILF samarbetar Nadja med Èva Mag och Sanna Adibzadeh. Éva Mag är bildkonstnär som arbetar främst i tyg och lera har bland annat ställt ut på Bonniers konsthall och Moderna-utställningen 2018 på Moderna museet. Sanna Adibzadeh är ljusdesigner som för tillfället arbetar på Ung Klara och har tidigare arbetat med FATTA! på Riksteatern och föreställningen Transaktion på Folkteatern i Gävle .

Medverkande
Av och med: Nadja Hjorton
Scenografi och kostym: Éva Mag
Ljusdesign: Sanna Adibzadeh
Producent: Frida Tiger
Foto: Märta Thisner
Samproduktion: MDT och ÖFA-kollektivet. Genomfört med stöd av: Stockholm stad, Kulturrådet och Dansmässan.

Biljettpriser
På plats
180 kr ordinarie pris
140 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

Förbokning web/telefon
160 kr ordinarie pris
120 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

MILF

Nadja Hjorton

Perform dates:
Thursday 24 October at 19
Friday 25 October at 19

MILF = “Mother/Mom/Mum I’d Like to Fuck”

What is a mother beyond biology, gender role and patriarchy. Beyond moralism, body politics and attachment theories? In a new solo MILF, Nadja Hjorton will work on maternal physicality, and the stereotypes, utopias and paradoxes embodied by motherhood. How can one deal with maternity without falling into biological traps, without consolidating or confirming stereotypes and binary stories?

Nadja is interested in the bloody, sloppy, bodily and animalistic aspect of motherhood. The becoming, the actual labour of delivery, the cutting, pushing, breathing, pain and pain relief. But she is also interested in care taking and how family life and parenting, to a large extent, organizes and sustains societal structures. How much society actually is carried by a certain type of motherhood and what different ”maternal practices” proposes in different contexts.

Credits
With and by Nadja Hjorton
Set design and costume: Éva Mag
Light design: Sanna Adibzadeh
Producer: Frida Tiger
Photo: Märta Thisner
Co-production: MDT and ÖFA-kollektivet. Supported by Stockholm stad, Kulturrådet, Dansmässan.

Ticket prices
At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)

Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)