MÖRKER OCH NATUR

Naja Lee Jensen

Spelas:
Fredag 8 november 18.00 / 20.30
Lördag 9 november 15.30 / 18.00 / 20.30
Söndag 10 november 15.30 / 18.00

Mörker och natur är fenomen som vi alltid har tvingats att relatera till. Våra förfäder bodde på nådens natur. Idag lever vi på ett säkert avstånd från båda – säkrad av artificiellt ljus och isolerade väggar. Att leva så här har det blivit lätt att glömma om vårt förhållande till mörkret och naturen. Men är den här förhållandet är fortfarande en del av oss och hur kan vi hämta tillbaka det?

Sömn är tillståndet där vi måste överge till naturen. Det är den mörka platsen där vi försvinner för oss själva. Kanske är detta sinnestillstånd ett tillfälle att återupptäcka en glömd relation? Därför undersöker prestationen om det sovande sinnet kan återupptäcka en koppling till naturen genom mötet med konst.

Publiken är inbjuden till en inomhus camping med 5-10 enmanstält. Här kommer de att spendera en timme i sitt tält. Under föreställningen kommer publiken att uppleva en total sammansättning av ljud, doftljus och mörker i två delar; den första delen är för det vakna sinnet, det andra är för det sovande sinnet.

Biljettpriser
På plats
180 kr ordinarie pris
140 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

Förbokning web/telefon
160 kr ordinarie pris
120 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

DARKNESS AND NATURE

Naja Lee Jensen

Perform dates:
Friday 8 November 19.00 / 20.30
Saturday 9 November 15.30 / 18.00 / 20.30
Sunday 10 November 15.30 / 18.00

Darkness and Nature are phenomenons we have always been forced to relate to. Our ancestors lived at the mercy of the whims of Nature. Today, we live in a safe distance from both – secured by artificial light and isolated walls. Living like this, it has become easy to forget about our relationship to darkness and Nature. But is this connection still part of us and if so, how can we retrieve it?

Sleep is the state where we must surrender to Nature. It’s the dark spot where we disappear to ourselves. Maybe this state of mind is an opportunity to rediscover a forgotten connection? Therefore, the performance investigates if the sleeping mind can rediscover a connection to Nature through the encounter with art.

The audience is invited to an indoor campsite with 5-10 one-man tents. Here they are going to spend an hour in their tent. During the performance the audience will experience a total composition of sound, scent light and darkness in two parts; the first part is for the waking mind, the second is for the sleeping mind.

Ticket prices
At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)

Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)