FAMILJEN

NewOpera CO

Spelas: 26-28 oktober kl 19, 29 oktober kl 17

Sex musiker på scenen. De spelar, sjunger och agerar i olika roller och körer. Animerade projektioner gräver i familjens visuella mytologi. Rörelser. Det stora undret. Ett barn föds. Någon blir förälder. Allt får en ny mening. NewOpera CO är tillbaks med Familjen i omarbetad version med ny rollbesättning. Familjen belyser föräldraskapet ur olika vinklar som lyfter såväl ljusa som svåra sidor av livet. När det största i livet blir verklighet händer mycket.

Och missa inte: NewOpera CO gästspelar på Cinnober med nya verket Säg till!

Säg till! är NewOpera CO:s nya verk med urpremiär i november på teater Cinnober. Det är en samtidspolitisk musikteater som tar utgångspunkt i den turbulens som präglat den politiska scenen i världen på senare år. Vad är demokrati och mänskliga rättigheter? Varför skall vi vara rädda? Varför är migrationen så laddad? Vad händer egentligen i flödet och filterbubblorna? Säg till! är ett samarbete mellan Saga Björklund Jonsson, Karin Wiberg, Emma Augustsson och Niklas Rydén. Spelas 20-22 november. Även på Atalante våren 2018.

THE FAMILY

NewOpera CO

Perform dates: 26-28 October at 7 PM, 29 October at 5 PM

Six musicians on stage. They play, sing and act in different roles and choirs. Animated projections dig into the family’s visual mythology. Moves. The great wonder. A child is born. Everything is getting a new meaning. NewOpera CO is back with The Family in a revised version with a new role crew. The family illuminates parenthood from different angles that raise both bright and difficult sides of life. When the greatest in life becomes reality, a lot happens.

And don’t miss NewOpera CO’s guest performance at Cinnober with the new piece Speak out!

Speak out! is NewOpera CO’s new work and premieres in November at Teater Cinnober. It is a contemporary political music theater that takes the starting point out of the turbulence that’s characterized the political scene in the world in recent years. What is democracy and human rights? Why shall we be afraid? Why is migration so controversial? Speak out! is a collaboration between Saga Björklund Jonsson, Karin Wiberg, Emma Augustsson and Niklas Rydén. The piece will be perfomed 20-22 November, and at Atalante during spring 2018.