OFFING

Slip of the lip

Speldatum:
22-23 oktober 19.00

Biljetter:

Längd:
ca: 50 min

the more distant part of the sea seen from the shore. In the offing,
a. at a distance but within sight.
b. in the projected future; likely to happen.

OFFING är ett tvärkonstnärligt scenkonstverk där installation, performance och koreografi möts i en panoptisk rumslighet.
She’s the core of the center – yet not central She elongates towards you, for you
She’s hips and lips
A construction
Space is made by her
She’ll expose you through the way you glance at her blue dress You might notice
She’s an eye

I en obeständig figuration undersöker OFFING blick utifrån en kropp i förändring. Rollen som betraktare och betraktade hamnar i ett ständigt växelspel.
Vi tänker på hur det publika rummet och stadsmiljön koreograferar oss in i förutbestämda rörelsemönster – hur konstruktion av patriarkala rum och ständig övervakning disciplinerar våra kroppar. Hur kan blick förskjutas, manipuleras och desorienteras?

Foto: Jonne Covers

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

OFFING

Slip of the lip

Perform dates:
22-23 October 7.00 PM

Tickets:

Length:
Approx.:50 min

the more distant part of the sea seen from the shore. In the offing,
a. at a distance but within sight.
b. in the projected future; likely to happen.

OFFING is an interdisciplinary performing art work where installation, performance and choreography intertwine in a panoptic space.
She’s the core of the center – yet not central She elongates towards you, for you
She’s hips and lips
A construction
The space is constructed by her
She’ll expose you through the way you glance at her blue dress You might notice
She’s an eye

Through an ephemeral figuration, a constantly shifting body, OFFING explore the power of the gaze. Spectatorship ends up in a constant interplay.
We’re thinking about how city spaces are choreographing us into pre organised movement patterns – how construction of space and constant surveillance discipline our bodies. How can gaze alter, be manipulated and disoriented?

Photo: Jonne Covers

 

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people