DAG

PA× Performing Arts Multiplied

Speldatum:

2 september 19.00
3 september 14.00 & 19.00

Biljetter:

Köp biljett

Längd:
45 min

DAG är en nutida dansduett inspirerad av Dag Hammarskjölds skrift Vägmärken. Icke-verbalt erfar publiken Hammarskjölds texter genom rörelse och musik. Ambitionen är en sinnlig, kroppslig, känslomässig och existentiell upplevelse. Lyssna med hela huden, andas tillsammans, osynligt blir synligt. PA× verk har en stark fysikalitet och en tilltro till rörelsens uttrycksfullhet. Musiken är en nykomposition av den litauiska elektroniska avantgardegruppen SOVIJUS. Vilande i vårt väsens centrum möter vi en värld där allt på samma sätt vilar i sig. Därvid blir trädet ett mysterium, molnet en uppenbarelse, människan ett kosmos vars rikedom vi fattar endast i glimtar.  För den enkle är livet enkelt men öppnar det en bok i vilken vi aldrig når utöver den första stavelsen. – Dag Hammarskjöld 4.8.59 Koreograf: Kyrie Oda Dansare: Kyrie Oda & Love Hellgren Musik: SOVIJUS   Biljettpriser Förköp/förbokning nätet eller telefonen: Ordinarie 160 kr Rabatterad 120 kr På plats: Ordinarie 180 kr Rabatterad 140 kr Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer  

DAY

PA× Performing Arts Multiplied

Perform dates: 2 September 7.00 PM 3 September 4.00 & 7.00 PM Tickets: Buy ticket Length: 45 min
DAY is a contemporary dance duet inspired by Dag Hammarskjöld’s writing Markings. Non-verbally the audience experience Hammarskjöld’s texts through movement and music. The ambition is a sensuous, bodily, emotional and existential experience. Listen with the entire skin, breath together, invisible becomes visible. PA× work has a strong physicality and a trust in the expressiveness of movement. The music is newly composed by the Lithuanian electronic avant-garde group SOVIJUS. In the point of rest at the center of our being, we encounter a world where all things are at rest in the same way. Then a tree becomes a mystery, a cloud a revelation, each man a cosmos of whose riches we can only catch glimpses. The life of simplicity is simple, but it opens to us a book in which we never get beyond the first syllable. – Dag Hammarskjöld 4.8.59 Choreographer: Kyrie Oda Dancers: Kyrie Oda & Love Hellgren Music: SOVIJUS   Tickets price Pre-booked online/telephone Regular 160 SEK Reduced 120 SEK At the venue Regular 180 SEK Reduced 140 SEK Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people