PITY: PART 3
Iraqi Bodies

Speldatum:
Fredag 8 maj 19.00
Lördag 9 maj 17.00

Biljetter:
Köp biljetter

Längd:
45 min

Vad var tragedin för Aristoteles och vad är en tragedi idag? För att närma oss detta ämne håller vi fast vid uppfattningen att all konst är en mim (mimesis). Skapandet av en rörelse är likvärdigt skrivandet av en mening. För att kunna spåra våra steg, vår historia, återvänder vi till den antika betydelsen av vad en tragedi är och använder oss av känslan ”medkänsla”, vars funktion är att hjälpa åskådaren att nå katarsis. PITY: Part 3 har som utgångspunkt karaktären Emilia från Shakespeares pjäs ‘Othello’. Omdöpt till Imila möter vår huvudkaraktär en samtida iscensättning där en imaginär Yazidisk stams levnadsöde(n) lämnat sina spår.

I pentalogin PITY utforskar Iraqi Bodies Shakespeares pjäs ‘Othello’. Första delen, om Iago, hade premiär på Atalante 2018, andra delen, om Othello, på Göteborgs Stadsteater/GBG Mime Fest 2019. De har sedan dess spelats på festivaler i Europa och Mellanöstern. 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för DCV-medlemmar, studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

PITY: PART 3
Iraqi Bodies

Perform dates:
Friday 8 May 19.00
Saturday 9 May 17.00

Tickets:
Buy tickets

Length:
45 min

What was a tragedy for Aristotle and what is it today? To begin to touch upon this subject we hold firmly to the conception of all arts being a mime. Creating a line of movement is equivalent to writing a line of words. In order to retrace our steps, our history, we return to the ancient conception of what a tragedy is. We will make use of the emotion pity which acts as one of the main components inducing catharsis in the audience. In the pentalogy PITY Iraqi Bodies re-devise Shakespeare’s play ‘Othello’.

PITY: Part 3 deals with the character of Emilia. Re-baptized as Imila, she confronts a contemporary restaging where the destiny(ies) of an imaginary Yazidi tribe is traced. The first part, dealing with Iago, premiered at Atalante in 2018, the second part, with Othello, at Göteborgs Stadsteater/GBG Mime Fest in 2019. The pieces have since toured festivals in Europe and the Middle East. 

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price 

Reduced price for DCV-members, students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people