PITY: PART 3

Iraqi Bodies

Speldatum:

25-26 februari 19.00
27 februari 17.00

Biljetter:

köp biljetter

Längd: 50 minuter

Vad var tragedin för Aristoteles och vad är en tragedi idag? För att närma oss detta ämne håller vi fast vid uppfattningen att all konst är en mim (mimesis). Skapandet av en rörelse är likvärdigt skrivandet av en mening. För att kunna spåra våra steg, vår historia, återvänder vi till den antika betydelsen av vad en tragedi är och använder oss av känslan ”ömkan”, vars funktion är att hjälpa åskådaren att nå katarsis. PITY: Part 3 har som utgångspunkt karaktären Emilia från Shakespeares pjäs ‘Othello’. I pentalogin PITY utforskar Iraqi Bodies Shakespeares pjäs ’Othello’. Detta är den tredje delen av pentalogin, de tidigare delarna har spelats på Atalante, Göteborgs Stadsteater/GBG Mime Fest och Teater Trixter samt turnerat på festivaler i Europa och Mellanöstern.

 

Foto: Iraqi Bodies

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

 

 

 

PITY: PART 3

Iraqi Bodies

Perform dates: 25-26 February 7.00 PM 27 February 5.00 PM Tickets: Get tickets Length:. 50 min

What was a tragedy for Aristotle and what is it today? To begin to touch upon this subject we hold firmly to the conception of all arts being a mime. Creating a line of movement is equivalent to writing a line of words. In order to retrace our steps, our history, we return to the ancient conception of what a tragedy is. We will make use of the emotion “pity” which acts as one of the main components inducing catharsis in the audience. In the pentalogy PITY Iraqi Bodies re- devise Shakespeare’s play ’Othello’. PITY: Part 3 deals with the character of Emilia. This is the third part of the pentalogy. The previous parts have played at Atalante, Göteborgs Stadsteater/GBG Mime Fest and Teater Trixter and toured festivals in Europe and the Middle East.

 

Photo: Iraqi Bodies

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people