KRITIK SOM GENRE

Scenkonstguiden

Speldatum:
1 december 18.00

Biljetter:
Fri entré

Längd:
120 min

Scenkonstguiden är en fri plattform med recensioner, reportage och kalendarium med säte i Göteborg och nylanserades i september. Under hösten publicerar de löpande fördjupande texter om kritik i artikelserien ”Kritik som genre”, alla skrivna av professionella kritiker och scenkonstaktörer. Den 1 december avslutas serien med en kväll av panelsamtal, livemusik, glitter och mingel på Atalante. Det blir samtal om kritikens nytta och onytta, dess roll inom den konstnärliga utvecklingen och förhållande till den kulturpolitiska debatten. 

Medverkande panelister – TBA. 

Kritik som genre drivs med stöd av Göteborgs Stad.

 

CRITICISM AS A GENRE

Scenkonstguiden

Perform dates:
1 December 6.00 PM

Tickets:
Admission Free

Length:
120 min

Scenkonstguiden is an independent platform with reviews, reports and calendar. It’s based in Gothenburg and was re-launched in September. During the autumn, they regularly publish in-depth texts about criticism in the article series ”Criticism as a genre”, all written by professional critics and stage artists. On December 1, the series ends with an evening of panel discussions, live music, glitter and mingling at Atalante. There will be conversations about the benefits and disadvantages of criticism, its role within artistic development and its relationship to the cultural policy debate.

Participating panelists – TBA.

Criticism as a genre is supported by the City of Gothenburg.