DELIGHT HOUSE AND THE DARK ROOM

Sindri Runudde

Speldatum:
9 december kl. 20.00
10 december kl. 19.00

(OBS! I Atalantes tryckta säsongsprogram står datum 8-9/12, men det är datumen ovan som stämmer)

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
70 min

I Delight House and the Dark Room bjuds publiken in till en ny dimension i ett kollage av praktiker, metaforer, danser, lekar, berättelser och popkulturella referenser i en våg av melankoliska tillstånd. På scenen undersöker fem dansare hörbara danser och koreografi med ljud och lyssnande som metod.

Genom synestetiska utgångspunkter utmanas vad som kan uttrycka en personlig upplevelse och vara ett dansande språk. I samarbete med kompositören Markus B Almqvist experimenterar Sindri med ljudliga danser och hur musik och ljud kan vara den primära källan till koreografi och uppfattningen av dans.

Med utgångspunkten i ett fyrtorn som en metafor till kroppen, och tillståndet mellan dess kapacitet att både ge vägledning och varna, skapas fyra berättelser om tillstånd av inre stormar. Föreställningen möter mörker med humor och föreslår nya sätt att möta sin melankoli.

Dansare: Sindri Runudde, Cajsa Godèe, Ellen Söderhult, Maia Means och Marvil Iglesias
Koreograf och låtskrivare: Sindri Runudde
Kompositör och musikproducent: Markus B Almqvist
Scenograf och kostymör: Juli Apponen
Ljusdesigner: Kerstin Weimers
Textkonsult: Francesca Hyde
Outside heart: Asaf Aharonson
Tekniker: Ulrich Ruchlinski
Producent: Sara Fors/Maria Lindeberg

Thanks to/tack till: Chrysa Parkinson for the word ”hesistance” , Tilman O’Donnell for the expression ”Lucid crying”, and to Iris Johansson for guidance.

I samarbete med Kulturrådet, Smart Coop, Nordberg Movement och Pronto.

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

DELIGHT HOUSE AND THE DARK ROOM

Sindri Runudde

Performance dates:
9 December 8 PM
10 December 7 PM

(Atalantes printed repertoire program specifies the dates 8-9/12, but the performance dates are the ones stated above: 9-10/12)

Tickets:
Buy tickets

Length:
70 min

In Delighthouse and the Dark room, the audience is invited into a new dimension in a collage of practises, metaphors, dances, games, stories and pop cultural references in a wave of melancholic states. Five dancers examine audible dances and choreography with sound and listening as methods.

Through synesthetic starting points the show challenges what can express a personal experience and be a dancing language. In collaboration with composer Markus B. Almqvist Sindri experiments with audible dances, and how music and sound can be a primary source for choreography and the perception of dance.

Starting from a lighthouse as a metaphor for the body, and the state between its capacity to both guide and warn, the four dances examine the space between what can be both a blessing and a curse. The performance meets darkness with humor, and suggests new ways to approach your melancholy.

Dancers: Sindri Runudde, Cajsa Godèe, Ellen Söderhult, Maia Means och Marvil Iglesias
Choreographer and songwriter: Sindri Runudde
Composer and muic producer: Markus B Almqvist
Set- and costume designer: Juli Apponen
Light designer: Kerstin Weimers
Text consultant: Francesca Hyde
Outside heart: Asaf Aharonson
Technician: Ulrich Ruchlinski
Producer: Sara Fors/Maria Lindeberg

Thanks to/tack till: Chrysa Parkinson for the word ”hesistance” , Tilman O’Donnell for the expression ”Lucid crying”, and to Iris Johansson for guidance.
In collaboration with, and support from Kulturrådet, Smart Coop, Nordberg Movement and Pronto.

 

Tickets price
Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people