SKUGGBILD – 30 ÅR SENARE

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Speldatum:

3 Februari 19.00
4 Februari 19.00
6 Februari 17.00
10 Februari 19.00
11 Februari 19.00
13 Februari 17.00
17 Februari 19.00
18 Februari 19.00
20 Februari 17.00

Biljetter:

Köp biljetter

Längd:

Koreografen Eva Ingemarsson är en av pionjärerna inom Göteborgs fria dansfält. Hon är verksam som koreograf och dansare sedan 1978. Soloföreställningen Skuggbild från 1992 var Eva Ingemarssons första längre solokoreografi och här dansade hon själv. I Skuggbild 30 år senare dansar den yngre dansaren Kyrie Oda. I detta solo sammanför och vidareutvecklar Eva Ingemarsson intresset för olika typer av material och scenografiska lösningar. Dansgolvet utgörs av ett flertal gamla, grova presenningar. ”Kvinnlig magi på stelnat hav” skrev DN 1992. Dansaren sätts ur balans och tvingas söka nya platser i rummet. Kompositören Niklas Rydén, som gjort musiken till flera av Eva Ingemarssons föreställningar, valde till Skuggbild att använda sig av bandad elektronmusik, byggd på olika samplade ljud. Originalkoreografin och orginalmusiken från 1992 används i nyuppsättningen.

 

Foto: Marcus Andersson

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

 

 

 

 

SHADOWIMAGE – 30 YEARS LATER

Eva Ingemarsson Dance Production

Perform dates:

3 February 19.00
4 February 19.00
6 February 17.00
10 February 19.00
11 February 19.00
13 February 17.00
17 February 19.00
18 February 19.00
20 February 17.00

Tickets:

Get tickets

Length:.

Choreographer Eva Ingemarsson is one of the pioneers in Gothenburg’s independent dance field. She has been active as a choreographer and dancer since 1978. The solo performance Shadow image from 1992 was Eva Ingemarssons first longer solo choreography and she performed it herself. In Shadow image – 30 years later the younger dancer Kyrie Oda is the performer. In this solo Eva Ingemarsson combines and elaborates on her interest in different types of materials and scenographic solutions. The dance floor is covered by several old rough tarps. ”Female magic on a frozen sea”, is how DN described it in 1992. The dancer is set out of balance and is forced to seek new positions in the room. For the piece, composer Niklas Rydén chose to use taped electronic music, built from sampled sounds. The original choreography and original music from 1992 will be used in this re-staging.

 

Photo: Marcus Andersson

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people