BURN BABY BURN

Slip of the Lip (Tanja Andersson & Emelié Sterner) och Linda Wardal

Spelas:
Fredag 11 oktober 19.00
Lördag 12 oktober 19.00

En hyllning till den scenkonstutövande kvinnan.

BURN BABY BURN is emancipation
BURN BABY BURN is work, work, work, work, work
BURN BABY BURN performs vulnerability as resistance
BURN BABY BURN embraces radical softness & tenderness
BURN BABY BURN recognizes all female unpaid labour as labour
BURN BABY BURN tend & befriend – instead of fight & flight

I BURN BABY BURN får det samtida dansande subjektet, inom ett stöttande kollektiv, gestalta olika alternativ och utforma agendan för ett hållbart yrkes- och själsliv. BURN BABY BURN omfamnar kompromisslösheter, lustfylldheter, skröpligheter, ömheter, tillräckligheter och punkigheter.

Hur kan radikal mjukhet, ömt motstånd och mäktig sårbarhet utgöra strategier inom en hård struktur?

BURN BABY BURN – En koreografisk gestaltning och strategisk process i en utmattningens tid.

Medverkande på scen:
Ami Skånberg Dahlstedt
Emelié Sterner
Laura Voutilainen
Linda Wardal
Tanja Andersson

Ljud: Rasmus Person
Ljus: Viktor Wendin
Producent: Anna Henriksson

Med stöd av Göteborgs Stad, Sensus och Danscentrum Väst.
Producerad genom Slip of Lip på Teater Kajskjul 46. 

Biljettpriser
På plats
180 kr ordinarie pris
140 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

Förbokning web/telefon
160 kr ordinarie pris
120 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

BURN BABY BURN

Slip of the Lip (Tanja Andersson & Emelié Sterner) and Linda Wardal

Perform dates:
Friday 11 October at 19
Saturday 12 October at 19

Celebrating the female dancer within the performative arts.

BURN BABY BURN is emancipation
BURN BABY BURN is work, work, work, work, work
BURN BABY BURN performs vulnerability as resistance
BURN BABY BURN embraces radical softness & tenderness
BURN BABY BURN recognizes all female unpaid labour as labour
BURN BABY BURN tend & befriend – instead of fight & flight

In BURN BABY BURN, the contemporary dancing subject frames and shapes the agenda, within a collective process, towards a sustainable future life comprising work and the inner self. BURN BABY BURN embraces the uncompromising, pleasurability, vulnerability, tenderness, enoughness and punkiness.

How can radical softness, tender resistance and powerful vulnerability perform as strategies within a harsh structure?

BURN BABY BURN – A performance and tactical process in the burnout era.

On stage:
Ami Skånberg Dahlstedt
Emelié Sterner
Laura Voutilainen
Linda Wardal
Tanja Andersson

Sound: Rasmus Person
Light: Viktor Wendin
Producer: Anna Henriksson

Supported by Göteborgs Stad, Sensus and Danscentrum Väst.
Produced through Slip of Lip at Teater Kajskjul 46.

Ticket prices
At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)

Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)