SÅNGER OM DÖDEN

The Swans

Speldatum:
20 augusti 19.00

Biljetter:

Längd:

The Swans är ett nybildat band som vuxit fram ur NewOpera CO. The Swans sjunger sånger på svenska om längtan, om livet, om döden.
Kammarmusik möter beats och kabaret i en visuell konsert med sång, cello, fiol och elektronik.
Arrangemanget är en del av Göteborgs kulturkalas.

Saga B Jönsson: sång, syntar
Emma Augustsson: sång, cello, elektronik
Karin Wiberg: sång, violin, elektronik
Niklas Rydén: sång, keyboard

Foto: Ensemblen

Biljettpriser
Konserten med The Swans är en del av programmet under Göteborgs Kulturkalas.

 

SONGS ABOUT DEATH

The Swans

Perform dates:
20 August 7.00 PM

Tickets:

Length:

The Swans is a newly formed band that has sprung from NewOpera CO. The Swans perform songs in Swedish about dreams and desires, about life and death. 
Chamber music meets beats and cabaret in a visual concert with song, cello, violin and electronica.
The concert is a part of Gothenburg Culture Festival.

Saga B Jönsson: song, synth
Emma Augustsson: song, cello, elektronica
Karin Wiberg: song, violin, elektronica
Niklas Rydén: song, keyboard

 Photo: Ensemble

Tickets price
The concert is part of the Gothenburg Culture festival programme.