TINY FESTIVAL # 5

Tiny Festival Producers

Speldatum:

4 juni

Biljetter:
Köp biljetter

Längd: TBA

Tiny Festival #5 är en performancefestival på och omkring Atalante, Skanstorget & Skansberget. Ambitionen med festivalen har sedan starten 2016 varit att visa genreöverskridande, angelägen, poetisk och nyskapande levande samtidskonst av Göteborgsanknutna konstnärer. Vi söker bredd och inbjuder till mod att visa verk som inte är riktigt färdiga, att ge publiken en chans att uppleva något oprövat. 
Ett tjugotal konstnärer bjuds in för att visa/testa ett sceniskt material på Atalante i formatet 10 minuter den 4 juni. I tillägg bjuder vi in ett antal verk som visas i närområdet utomhus den 3 juni. Inför 2022 vill vi utveckla det karnevaliska uttrycket på Tiny Festival och använda Skansberget som scenografi, topografi, material och naturupplevelse.
Tiny Festival är Cia Runesson, Annikki Wahlöö, Benedikte Esperi.

Foto: Christian Berven

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

TINY FESTIVAL # 5

Tiny Festival Producers

Perform dates:

4 June

Tickets:
Get tickets

Length: TBA

Tiny Festival #5 is a performance festival in and around Atalante, Skanstorget & Skansberget. Since the inauguration of the festival 2016, the ambition has been to show cross-genre, urgent, poetic and innovative live contemporary art by Gothenburg-related artists. We look for a broad range of expressions and encourage works that are unfinished, to give the audience a chance to experience something untried. Twenty artists are invited to perform at Atalante during 10 minutes each on the 4th of June. In addition, we invite a number of works to be shown outdoors at nearby places on June 3rd. In 2022 we want to develop a carnival expression by using Skansberget as scenography, topography, material and natural experience. 
Tiny Festival is Cia Runesson, Annikki Wahlöö, Benedikte Esperi. 

Photo: Christian Berven

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people