THE VIRAL DANCE

Daae/Nordahl

Speldatum:

18-19 mars 19.00

Biljetter:

Längd: ca: 60 minuter

Idéer som förr i tiden sakta spreds över världen i takt med att människor började resa kan idag delas omedelbart utan geografisk begränsning. En artikel, ett dansklipp eller politisk åsikt kan på internet nå miljontals människor inom några få minuter. Detta fenomen kallas att ”bli viral”.
2019 matade Daae/Nordahl ett datorprogram med 250 virala danser från de senaste 20 åren. Systemet lärde sig att simulera dans och skapade en helt ny koreografi till föreställningen: världens första AI-genererade virala dans.

The Viral Dance undersöker sammanlänkningen mellan forntida, nutida och framtida sätt att sprida information och emotionellt relatera till den mänskliga upplevelsen. Tradition och förnyelse vävs samman i ett rum av handarbete och avancerad teknologi. Tio internationella konstnärer har även bidragit med skräddarsydda konstverk till föreställningen.

 

Foto: Chrisander Brun

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

 

 

THE VIRAL DANCE

Daae/Nordahl

Perform dates:

18-19 March 7.00 PM

Tickets:

Length: approx. 60 min

Back in the day, ideas spread slowly across the world at the pace of people’s travels. Today those same ideas can be shared immediately, without geographic limitations. An article, a dance clip or a political opinion can reach millions of people via the internet within just a few minutes. This phenomenon is called ”going viral”.
In 2019 Daae/Nordahl entered 250 viral dances from the last 20 years into a computer program. The system learned to simulate dance and created a brand new choreography for this performance: the world’s first AI-generated viral dance.

The Viral Dance explores the link between prehistoric, contemporary and future ways of spreading information, and emotionally relate to the human experience. Tradition and renewal are interwoven in a room of handicraft and technology. Ten different international artists have also contributed with tailored artwork for the performance.

 

Photo: Chrisander Brun

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people