WIGGLING THINGS

Turnéslingan Tre Scener presenterar Tanja Andersson

Speldatum:
3 mars 19.00
4 mars 17.00

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
ca: 50 min

Wiggling Things är en dansföreställning som breder ut sig i ett artificiellt arktiskt landskap. Koreografiska pendelrörelser kopplas till turbulenta flöden, sårbar topografi och karga tillstånd inom och utom kroppar. Utifrån försvinnande platser upprättas tillfälliga mellanrum. Det oscillerande sätts i dialog med rasande forsar och en flismaskin – i takt med utbredningen av milslånga kalhyggen och gruvlandskap i Sápmi och Tornedalen.

Pendeln och skakningar sägs ha läkande funktioner i healingpraktiker. Kan energin som uppstår i
mellanrummet bli till en plats att hämta kraft ifrån?

Ett vykort från ett gruvhål
Ett ensamt skogsrave på ett kalhygge
Utveckling genom avveckling
Barfota på skaren
Det blir tyst och någon ställer återigen frågan ”hur djupt ned äger jag marken?”

Medverkande

Koreografi i samråd med ensemblen: Tanja Andersson
Dansare/ Performers: Amanda Billberg, Mpululu Ntuve, Eva Svaneblom
Ljusdesign: Sandra Liscano
Ljuddesign: Rasmus Persson
Fotograf: Jonne Covers
I samarbete med Slip of the Lip: Emelié Sterner & Scen46
Producent: Dag Rosenqvist/ Producentbyrån
Samproduktion: Turnéslingan Tre Scener: Atalante, Dansstationen, MDT
Med stöd av: Konstnärsnämnden & Göteborgs Stad
Tack till: Konstepidemin

Wiggling Things turnerar genom Turnéslingan Tre Scener. Wiggling Things stöttas även av Konstnärsnämnden & Göteborgs Stad

 

Bilj ettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

WIGGLING THINGS

Turnéslingan Tre Scener presents Tanja Andersson

Performance dates:
3 March 7.00 PM
4 March 5.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
Approx.: 50 min

The dance performance Wiggling Things spreads out into an artificial arctic landscape. Choreographic pendulum movements are connected to turbulent flows, vulnerable topography and barren conditions inside and outside of bodies. Temporary in-betweens are established from vanishing sites. The oscillation and swinging is put into dialogue with raging streams and a wood chipper machine—in pace with the expansion of miles wide clear-cut forest areas and mining landscapes in Sápmi and Tornedalen.

The pendulum and the shakes are said to possess curative powers in healing practices. Can the energy emerging in the in-between become a site to find power?

A postcard from a mining pit
A lonely forest rave in a clear-cut
Development through decommissioning
Barefoot on the ice crust
Nothing but silence now, and someone asks: “how deep down is the land mine?”

Credits

Choreography in collaboration with the ensemble: Tanja Andersson
Dancers / Performers: Amanda Billberg, Mpululu Ntuve, Eva Svaneblom
Lighting design: Sandra Liscano
Sound design: Rasmus Persson
Photography: Jonne Covers
In collaboration with Slip of the Lip (Emelié Sterner) & Scen46
Producer: Dag Rosenqvist / Producentbyrån
Co-produced by: Turnéslingan Tre Scener (Atalante, Dansstationen, MDT)

Wiggling Things tours with support from Turnéslingan Tre Scener. Wiggling Things is also supported by The Swedish Arts Grants Committee & The City of Gothenburg.

 

 

Tickets price
Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people