22/4-13/5Utställning Robert Eklund

22/4-13/5
Utställning
Robert Eklund

ACT NORMAL – Robert Eklund Opening: 22 April 3 pm. Until May 13. Open in connection with performances. Robert Eklund / Act normal – A complete description of the universe Urval av fotografier från 1999 till 2019. Visas i Atalantes foajé i samband med...