24/11 Lovisa Baldal Urkraft

24/11
Lovisa Baldal
Urkraft

URKRAFT Lovisa Baldal Spelas: 24 november kl 19 En föreställning om att väcka det starka jaget. I mötet mellan dans och kampkonst undersöker Lovisa Baldal det kinesiska begreppet Gong Fu. Gong Fu är ingenting du gör utan något du får genom tålmodig träning av sinnet...
29-30/11Maria Naidu & Miguel Cortés Vägsjälar

29-30/11
Maria Naidu & Miguel Cortés
Vägsjälar

VÄGSJÄLAR Maria Naidu & Miguel Cortés Spelas: 29-30 november kl 19 Hur går vi vidare? Vägsjälar samlar poetiska tankar om förgänglighet och förändring. I gränslandet där skymning och gryning smälter samman växlas genomlevda erfarenheter med framtida drömmar i...
 5-9/12Ami Skånberg Dahlstedt Yamamba

5-9/12
Ami Skånberg Dahlstedt
Yamamba

YAMAMBA – VALS FÖR EN SÅRAD SLÄKTING Ami Skånberg Dahlstedt Spelas: 5 & 7-8 december kl 19, 9 december kl 18 Vem var kvinnan som ingen ville prata om, kännas vid eller minnas? Hon som ville emigrera till Amerika men...