1-3/12   Tanja Andersson   Silverfeber

1-3/12
Tanja Andersson
Silverfeber

SILVERFEBER Tanja Andersson med Emelié Sterner Spelas: 1-2 december kl 19, 3 december kl 17 Ett undersökande av koloniala spår i den fysiska kroppen och kluvna identiteten. Silverfeber tar avstamp i de historiska händelserna på 1600-talet då silvermalm upptäcktes i...
 15-16/12   Amanda Apetrea & Halla Ólafsdóttir   DEAD

15-16/12
Amanda Apetrea & Halla Ólafsdóttir
DEAD

DEAD Amanda Apetrea & Halla Ólafsdóttir Spelas: 15-16 december kl 19 Det finns en saga som berättar om Beauty and the Beasts fascination för deras egen skugga. De stirrade på den, juckandes, frustandes, pekandes, härjandes, med fladdrande tungor, glödande ögon...