1-3/12 Tanja Andersson
→ Silverfeber

  1 december 19.00
  2 december 19.00
  3 december 17.00

  Längd: 1 timme utan paus

  DSC_0176 copy

  SILVERFEBER

  ”Vi bundo om dem ett par tömmar, stötte de utföre i forsen några resor och dem sedan uppdrogo, att vattnet gick dem utav munnen igen, såsom allt bruksfolket väl veterligt och kunnigt är”

  Ett utforskande av koloniala spår i den fysiska kroppen och kluvna identiteten

  Silverfeber tar avstamp i de historiska händelserna kring Nasafjäll på 1600-talet då silvermalm upptäcktes i Pite Lappmark. I och med detta påbörjades tvångsrekrytering av samer, i statens regi, där högst tveksamma metoder användes. En av dessa metoder var en variant av kölhalning vilket användes som kroppsligt straff för dem som vägrade arbete.
  Utifrån dessa händelser extraheras och abstraheras material till föreställningen Silverfeber, tillsammans med insamlade berättelser från släktingar – koloniala spår utforskas i den fysiska kroppen och kluvna identiteten.
  Hur har tidigare generationers erfarenheter sipprat nedåt? Hur tar det sig uttryck i kroppen? På vilka sätt påverkar det rörelsen?
  Vad händer när myten om den sammanbitna, starka norrlänningen spricker och vi får brista ut i gråt?

  Emelié Sterner arbetar som skådespelare, verksam i Göteborg, ursprungligen från Umeå.
  Tanja Andersson arbetar som dansare/koreograf/pedagog. Från Umeå, med samiska och tornedalska rötter, nyligen inflyttad till Göteborg.
  Idé och koreografi: Tanja Andersson, i samråd med Emelié Sterner
  Medverkande: Emelié Sterner och Tanja Andersson
  Ljud & Ljus: Miranda Björnsson Wikström
  Musik: Erik Björksten
  Foto: Erik Jönsson

  Med stöd av Göteborgs Stad