22/11 Burka Songs 2.0
→ Filmvisning

    burka

    Burka Songs 2.0
    2011 införde Frankrike förbud mot heltäckande slöja på offentlig plats. Hanna Högstedt fick pengar till en film där hon skulle gå i burka i Paris, sjungande franska nationalsången tills hon blev gripen av polis. Men allt gick fel. Varför?

    Burka Songs 2.0 började som en kortfilm om det franska burkaförbudet som kom 2011. Det skulle vara enkelt men inget gick som planerat. Nu är det en film om filmprocessen, om vem som kan tala för vem och vilka berättelser som når fram. Den tar oss från falsksång på Champs-Élysées, via civilpolis till ett samtal om rasism i konst, representation, slöjan och det koloniala arvet.