13-17/5 Residens: Annika Vestel

Posted by on Maj 19, 2015 in 2015, Allmän information, ARKIV, atalantegbg

Under vecka 20 kommer Annika Vestel att genomföra ett arbetsresidens, där hon kommer utforska rumsliga/visuella möjligheter och rörelsematerial med en egenkomponerad klänning av spegel. Residenset är del i Annikas förberedelser till projektet Blickfång (arbetstitel), som förmodligen kommer bli ett interaktivt verk med inspiration i några av filosofen Foucaults idéer kring makt, normaliseringsprocesser och internaliserandet av en annans blick som en form för maktmekanism.