Skala 1:1 Lotta Törnroth

Posted by on Nov 26, 2014 in 2014, Allmän information, ARKIV

Skala 1:1 Lotta Törnroth
Curatorerarna Cecilia Suhaid Gustafsson och Sarah Schmidt har saknat en plats för den samtida fotografi som inte är knuten till en institution och som kan visas i det offentliga rummet. Skala 1:1 är ett samarbete med Atalante.
Skala 1:1 huserar i ett skyltfönster på Atalante, våning 2.
Utställningen går endast att se från gatan.

Lotta Törnroth arbetar med fotografi, text och skulptur. I sina arbeten intresserar hon sig för relationen mellan havet och människan. Ett stort fokus är den potentiella katastrofen och vad som sker inom oss i väntan på och tiden efter en katastrof. Att slitas mellan förhoppning och desperation, men också det vackra i att inte ge upp. Genom att blanda historiska ögonblick med fiktiva händelser skapas det en poetisk berättelse i hennes verk som får fortsätta in i betraktarens fantasi.