Följ vad som händer på Atalante här på vår filmsida.

Vi filmar allt som händer på scenen och publicerar det i sin helhet. Här finns över 400 filmer med dans, konserter, teater, opera, performance, ljudkonst, kabaret, seminarier och intervjuer.

id=atalantegbg, w=350, num=50, type=user, square=false, liststyle=false, q=, rounded=0, showsearch=true, showpaging=true, filmstyle=false, playlists=false, borderwidth=0, bordercolor=fff, start=, stop=, showshadows=true, brochurestyle=false, 123=false, columns=2, width=auto, color=, dark=false, bgcolor=, plstyle=, channelids=, showdescriptions=, videowall=false, playicons=true, hover=false, classic=true, carousel=false, slider=false, slider2=false, featured=, tag=, height=279, showtags=false, showvideotags=false, source=vimeo, styling=, newpage=, playicons=true, animated=, titleonimage=, widescreen=, bw=, playlist=, style=padding-top:3px; margin-left:-2px;, orderby=, hideplayer=true, sintro=false, startat=, autoplay=false, transition=scroll, duration=800, interval=7500, smallthumbs=false