30-31/10 Daniel Almgren Recén/Johan Forsman
Near That Place

NEAR THAT PLACE är en föreställning som försöker skapa sin egen verklighet. Den tar sitt avstamp i frågorna runt tillhörighet, hem och minne i relation till nomadism. Vad innebär det att tillhöra en plats, en omgivning, en social kontext när mobilitet blivit norm? Med...

18/9-4/10 Eva Ingemarsson
Spegeln – Kairos

”Med Spegeln – Kairos skapar Eva Ingemarsson ett magiskt tillstånd för reflektion…Dansarkroppens möte med sina egna rörelser i spegelform skapar nya, hisnande dimensioner av dans och blir kvällen starkaste inslag.” Lis Hellström Sveningson – GP...