”Med Spegeln – Kairos skapar Eva Ingemarsson ett magiskt tillstånd för reflektion…Dansarkroppens möte med sina egna rörelser i spegelform skapar nya, hisnande dimensioner av dans och blir kvällen starkaste inslag.”
Lis Hellström Sveningson – GP 20/9-2013
Läs hela recensionen här

Vad händer i mötet mellan våra yttre och inre världar?
Hur påverkas vi av speglingen av oss själva?
Hur upplever vi kroppen som sedd utifrån?

Det sceniska rummet består av speglar, projektioner, svävande objekt med olika genomsläpplighet och former. Med hjälp av olika ytor blottläggs en inre värld av olika gestalter. Vi förflyttar oss mellan sceniska rum, iakttar och blir medskapare till nya möten och reflektioner.
Med hjärtat i centrum har en ny värld skapats på Atalante i Göteborg där endast 24 personer kommer kunna befinna sig i nuet per kväll.

Eva Ingemarsson om Spegeln-Kairos
Jag har närmat mig den här föreställningen på flera olika sätt. En av ingångarna har varit det rumsliga. En annan har varit upplevelsen av den egna kroppen och vår kroppsuppfattning som en del av ett identitetsskapande. Vem man är eller förväntas vara och hur man upplever att andra ser på en och gör en till. Detta ledde mig in på frågor om kön, identitet, bilden man gör av sig själv och hur vi tillsammans skapar den verklighet som vi förväntas anpassa oss till och leva i?

Jag ville bygga en yttre ram för de här frågorna och bestämde mig för att krympa scenrummet och låta flera små rum samverka med varandra. Föreställningens form utvecklades då till tre parallella skeenden som fristående från varandra verkar under samma tid och inom en gemensam ljudvärld. Delarna skapar tillsammans helheten. Utanför de små rummen finns ett större rum som binder samman och vägleder.

Jag ville använda spegelns symbolik för att gäcka fantasin. Med spegelns hjälp kan man skapa reflektioner av olika ljusförhållanden, av rumsliga formationer och omvärlden. Man kan möta sin egen blick och ha en dialog med sig själv.

Spegelseminarium
I anslutning till Spegeln – Kairos kommer även två seminarier på ca: 1 timma vardera att genomföras på Atalante. Under seminarierna kommer teman och frågeställningar hämtade ur föreställningen att diskuteras. Har du varit på föreställningen så går du gratis på seminariet. Annars kostar besöket 20 kr.

 

 

20 september
Det första seminariet leds av Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys och kommer att utgå ifrån Jacues Lacans teorier om spegelstadiet.

4 oktober
Det andra seminariet leds av Ingela Romare och fokuserar på Tarkowskijs film, Spegeln. Seminarierna hålls i direkt anslutning till fredagsföreställningarna.

Idé, koreografi & regi
Eva Ingemarsson
Dansare/aktörer: Anna Alci Bergström, Juli Apponen
Sångare/aktör: Tobias Rudåker
Scenografi: Dan Tommi Hildén
Intervju/film: Niklas Rydén
Ljud/musik: Dan Tommi Hildén & Niklas Rydén
Kostym: Helena Ekenger
Ljus & scen: Viktor Wendin
Ljud & scen: Pär Bengtsson
Rumslig utformning: Monique Wernhamn
Konstnär foajé: Mauritz Tistelö
Scenbygge: Dan Tommi Hildén, Viktor Wendin, Pär Bengtsson & Mauritz TistelöFörberedande filmarbete: Astrid Askberger
Produktion Spegeln-Kairos: Tomas Persson Carlberg
Produktion Atalante: Cecilia Suhaid Gustafsson & Tomas Persson Carlberg
Foto: Robert Eklund
Ledsagare under föreställningen: Beata Rydén, Mauritz Tistelö, Tomas Persson Carlberg & Cecilia Suhaid Gustafsson

Se en preview om arbetet med scenografin i samband med Spegeln- Kairos.

 

Se trailer nummer två ifrån arbetet med Spegeln-Kairos.