Tre kvällsföreläsningar i den rörliga bildens tecken kommer genomföras under vårens filmbar. Föreläsningsserien vill bland annat öppna upp för alternativa rörliga bilder som leder till nya konstverk och processer av olika slag.
Vad är det som gör att man som kreatör inspireras av en film, och vad kan detta leda till i den konstnärliga processen? Den rörliga bilden kan även fungera som inspiration till ett tillvägagångsätt och en arbetsmetod i den egna konstnärliga processen.
Genom att vi bjuder in konstnärer att fundera över filmer och rörliga bilder som påverkat deras konstnärsskap, öppnar vi upp för en process som kan liknas vid en arkeolog.
De tittar tillbaka på sitt konstnärskap parallellt med att de fundera på de rörliga bilder som gjort intryck.

Hyun-Jin Kwak
Hyun-Jin Kwak was born in 1974 in South Korea and presently lives and works in Stockholm.
Kwak Received Victor Fellowship Award in 2005, a prize for young Nordic artist from Hasselblad foundation,
she was nominated and shortlisted for Photography Award Fotografia Europea in 2008, Prix VIRGINIA and Prix Pictet in 2012.
Hyun-Jin Kwak works in photography, sculpture, video and installations. A practice of staged photography lies at the heart of her artistic production.

Content of lecture:
Staged photographs are often read and interpreted as conceptualized, or frozen sequences from imagined films.
Even though this may be a simplification, it’s true that these two genres – staged photography and film –often involves a similar working process:
casting of actors, careful choice of location, writing of storyline, complicated logistics, costume, scenography, lightening, rehearsals, etc.
From examples of her own practice Kwak will discuss the process of working with staged photography and the possible similarities with filmmaking.

Curator: Sarah Schmidt