Historikerns omedvetna – ett förhastat försök att förstå
Torsdagen den 21 november kl 18:00.

Många har studerat vår relation till det förflutna, men få av dem har varit historiker. Istället lär vi oss som historiker att fylla igen luckor och blinda fläckar, att ”ge liv åt det förgångna” och ”återskapa historien”. Samtidigt verkar vi fly det förflutnas obönhörliga oåterkallelighet. Måste det vara så? Går det att vara historiker och ändå tro på det omedvetna?

Föreläsare: Sara Edenheim, fil. dr. i historia, verksam vid Centrum för genusstudier, Umeå universitet.


Psykoanalys – mellan vardaglig och vetenskaplig psykologi
Måndagen den 2 december kl 18:00
.

Psykoanalysen är i akut behov av att artikulera sin särart både som psykologisk vetenskap och som terapeutisk behandlingsform. I detta föredrag presenteras argument för att psykoanalysens sätt att förstå det mänskliga själslivet representerar en utvidgning av den vardagspsykologi som vi alla på ett oreflekterat sätt använder då vi försöker förstå och förklara våra egna och andras känslor, reaktioner och beteendemönster. Föreläsningen behandlar också vad detta innebär för psykoanalysen som vetenskap och som behandlingsform.

Föreläsare: Johan Eriksson, fil. dr. i teoretisk filosofi, Södertörns högskola, kandidat vid Svenska psykoanalytiska föreningens utbildningsinstitut, medlem av redaktionen till tidskriften Divan och redaktör för tidskriften The Scandinavian Psychoanalytic Review.

Foajén öppnar en timme innan utsatt tid,

21 november kl. 18.00
2 december kl. 18.00