Scenen Atalante vill låta koreografer arbeta i residens för att ge möjlighet att arbeta fram idéer. Dessa residens genomförs oftast utan publik. 2011 bjöd Viktor Wendin, ljussättare på Atalante in sig att delta i Minna Elif Wendins och Jannine Rivels arbete Magic Snake. Nu 2013 bjuder Viktor in Minna och Jannine att tillsammans ”urveckla” och utveckla Backlash/Lashback under fyra dagar. Under Backlash/Lashback dagarna som Minna, Jannine och Viktor delar på, sker en dokumentation genom kameran. En bild tas varje halvtimme under processen inne på scenen. Dessa bilder kommer att presenteras som en bild den 22 mars kl 15.

Vad är Backlash/Lashback för typ av projekt och tematik?
Viktor: Det är ett arbete vi påbörjat tidigare och som vi kommer att fortsätta arbeta med under residensveckan. Sista dagen dokumenteras arbetet inför publik, men själva arbetsprocessen är enbart med oss tre.
Minna: Jag skulle inte säga att vi har någon tematik. Det som är viktigast just nu är att utveckla arbetet ur någonting som vi redan påbörjat, en »urveckling«. Eftersom vi redan har arbetat med koreografi tillsammans tidigare så är det här en ”urveckling” av något.
Jannine: Vi använder oss av en metod där vi ser utveckling som en möjlighet. Vi gjorde Magic Snake 2011, och det var ett arbete där jag, Minna och Viktor möttes. Då var det mer en fråga om att lägga ut rörelsesekvenser och detta kommer nu att leda vidare in i Backlash/Lashback.

Det känns som om ni har ett intresse av att undersöka rörelsen i rummet?
Jannine: Vi arbetar med rörelsen som funktion eller med själva görandet. Här kommer dualitet in på något sätt, eller stereo, eller konversation mer än dialog, eller monolog.
Minna: Jag funderar också som rörelse som reproduktion eller som något som får växa ur sig själv. Något som har en egen grund, ett eget frö. Det är skillnad mellan att reproducera och att låta något växa ur sig själv. Och om något växt ur sig själv och fallit av, vad händer då med det som fallit av?

Arbetar ni även med rörelse ur ett teoretiskt perspektiv?
Jannine: För mig känns det som om arbetet med rörelserna är utgångspunkten. Men när det kommit upp olika teorier, strukturer eller begrepp som känts viktiga har vi tagit upp dem, pratat om dem eller undersökt dem på olika sätt.