I Mireille Leblanc och Åke Parmerud tidigare verk har de arbetat med teman som berör relationer, myter och futuristiska idéer om människa och samhälle.
I deras nya föreställning Metamorphos vill de utöver det psykologiska, utforska ett mer abstrakt uttryck. Dansen som både ett upphov till och en tolkning av visuella projektioner. Ett spel med skuggor, reflexioner, förvrängningar och förskjutningar frammanar bilder av en kropp i förvandling.
Metamorphos är en duett för en dansare och en virtuell omgivning. Två krafter som samexisterar utan inbördes hierarki, som rör sig tillsammans eller var för sig, som upplöses och återuppstår enligt cykler i likhet med naturen. Med en nytt sätt att närma sig mötet mellan dans, digitala och interaktiva källor till skapande rör sig idén mot en ny horisont där dans återförenas med det tänkta.
Verket svarar mot en vilja att fortsätta vårt arbete med att utforska och bättre förstå utvecklingen av de möjligheter som finns för att stärka koppling mellan dans och ny teknologi.

Koreografi, koncept och kostym: Mireille Leblanc
Musik, mediakonst och koncept: Åke Parmerud
Dansare: Aviad Hermann

 

MIREILLE LEBLANC & ÅKE PARMERUD
3-5 MAJ KL. 19