Moritz Ostruschjak är dansare och koreograf från Tyskland med slavisk bakgrund. Sedan 2009 har han arbetat som dansare i Göteborgsoperans danskompani men även producerat egna verk.

Daniela Bendini är en finsk-italiensk frilansartist, dansare/koreograf som har arbetat med, olika kompanier i Europa, bland annat Compagnia Zappala Danza och ITdansa. Hon har också ett eget danskompani, Kandaer danza. De är inbjudna till Atalantes residensprogram Ny Koreografi där scenen satsar på koreografer som är aktiva i Västsverige.

I verket Madness from the Gods ställer de sig frågorna;

Varför attraheras vi av varandra? Varför attraheras vi av vissa personer och inte av andra? Allt har en nära koppling till åtrå, men var kommer den ifrån och varför känner vi den?