På GEIGERs septemberfestival fylls Atalantes scen, och förhoppningsvis andra utrymmen också, med en massa högtalare. Temat för festivalen är multikanalsmusik. Akusmatisk musik eller elektroakustisk musik är andra benämningar. Pinfärska högtalarverk av välrenommerade ljudkonstnärer blandar vi med elektroakustiska klassiker av lika välrenommerade namn. En och annan riktig människa och musiker kommer också stå på scenen men inte så många som vi brukar ha.

I denna festival samarbetar GEIGER med Audiorama från Stockholm som kommer ner till Göteborg med en del av sin enorma samling högtalare. Audiorama initierar och driver projekt med inriktning på samtida ljudkonst, hörspel och elektroakustisk musik. Audiorama producerar också de egna festivalerna Tonband och Dramaton. GEIGER är en arrangörsförening som i huvudsak gör fyra tvådagarsfestivaler per år. Några av GEIGERs festivaler görs på Atalante.

Spelades 2019:
Fredag 27 september 19.00
Lördag 28 september 19.00

At GEIGER’s September festival, Atalante’s scene, and hopefully other spaces, is filled with a lot of speakers. The theme for the weekend is multi-channel music. Acusmatic music or electroacoustic music are other terms one can use. Newly composed works by renowned sound artists, we mix with electro-acoustic classics of equally reputed names. Some real people and musicians will also be on stage, actually performing, but not as many as we usually have.

In this festival, GEIGER collaborates with Audiorama from Stockholm who comes to Gothenburg with some of their huge collection of speakers. Audiorama initiates and runs projects focusing on contemporary sound art, earplay and electro-acoustic music. Audiorama also produces their own festivals Tonband and Dramaton. GEIGER is an organizer association that mainly makes four two-day festivals a year. Some of GEIGERs festivals are done at Atalante.

Perform dates in 2019:
Friday 27 September 19.00
Saturday 28 September 19.00