En hyllning till den scenkonstutövande kvinnan.

BURN BABY BURN is emancipation
BURN BABY BURN is work, work, work, work, work
BURN BABY BURN performs vulnerability as resistance
BURN BABY BURN embraces radical softness & tenderness
BURN BABY BURN tends & befriends – rather than fight & flight
BURN BABY BURN recognizes all female unpaid labour as freakkin’ labour

I BURN BABY BURN får det samtida dansande subjektet, inom ett stöttande kollektiv, gestalta olika alternativ och utforma agendan för ett hållbart yrkes- och själsliv. BURN BABY BURN omfamnar kompromisslösheter, lustfylldheter, skröpligheter, ömheter, tillräckligheter och punkigheter. Hur kan radikal mjukhet, ömt motstånd och mäktig sårbarhet utgöra strategier inom en hård struktur?

BURN BABY BURN – En koreografisk gestaltning och strategisk process i en utmattningens tid.

Medverkande på scen:
Ami Skånberg Dahlstedt
Emelié Sterner
Laura Voutilainen
Linda Wardal
Tanja Andersson

Ljud: Rasmus Persson
Ljus: Viktor Wendin
Producent: Anna Henriksson
Foto: Anna Hulth

Med stöd av Göteborgs Stad, Sensus och Danscentrum Väst.
Producerad genom Slip of the Lip på Teater Kajskjul 46. 

Spelades 2019:
Fredag 11 oktober 19.00
Lördag 12 oktober 19.00

Celebrating the female dancer within the performative arts.

BURN BABY BURN is emancipation
BURN BABY BURN is work, work, work, work, work
BURN BABY BURN performs vulnerability as resistance
BURN BABY BURN embraces radical softness & tenderness
BURN BABY BURN tends & befriends – rather than fight & flight
BURN BABY BURN recognizes all female unpaid labour as freakkin’ labour

In BURN BABY BURN, the contemporary dancing subject frames and shapes the agenda, within a collective process, towards a sustainable future life comprising work and the inner self. BURN BABY BURN embraces the uncompromising, pleasurability, vulnerability, tenderness, enoughness and punkiness. How can radical softness, tender resistance and powerful vulnerability perform as strategies within a harsh structure?

BURN BABY BURN – A performance and tactical process in the burnout era.

On stage:
Ami Skånberg Dahlstedt
Emelié Sterner
Laura Voutilainen
Linda Wardal
Tanja Andersson

Sound: Rasmus Persson
Light: Viktor Wendin
Producer: Anna Henriksson
Photo: Anna Hulth

Supported by Göteborgs Stad, Sensus and Danscentrum Väst.
Produced through Slip of the Lip at Teater Kajskjul 46.

Perform dates in 2019:
Friday 11 October 19.00
Saturday 12 October 19.00