Åren runt 1970 fick jazzdansen ett enormt genomslag i Göteborg tack vare koreografen, pedagogen och artisten Claude Marchant (1919-2004). Den internationellt etablerade Marchant var 1967 med och startade Balettakademien i Göteborg. Detta kom att få en avgörande betydelse för det fria danslivet i staden. Marchant var en passionerad pionjär som introducerade Dunham-, Graham- och Limonteknik på ett nyskapande sätt och med hög kvalitet. Alla ville dansa för Claude! Alla var välkomna! Genom Marchant blev jazzdansen ett professionellt konstnärligt uttryck, men också en amatöraktivitet, och ett publiknöje som engagerade väldigt många olika människor. Många minns Marchant, och nu samlas vi för att hylla hans gärning och ge honom en tydlig plats i danshistorien. Mera information finner ni här. Varmt välkomna!

Fri entré!

Arrangörer: Bo Westerholm, Astrid von Rosen, Balettakademien, Göteborgs universitet och Atalante.
Bild: Claude Marchant med elever i dansstudion, tidigt 1970-tal. © Bo Westerholm.

12 november 2019, schema:
kl 11.00: Hyllning vid Claude Marchants grav, Västra kyrkogården. Mötesplats: vid entrén.
kl 13.15–15.00: Seminarium om Claude Marchant, Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8. Sal Vasa 2.
kl 19.00: Happening i Claudes anda, Kungsgatan. Mötesplats: vid Ströms.
Från 20.30 och framåt: Firande på Atalante med open stage och buffé!

Psst! Dessutom:
16–17 november: Öppen scen – föreställningar, fotoutställning, föreläsningar på Balettakademien.

The years around 1970 jazz dance had an enormous breakthrough in Gothenburg. Choreographer, pedagogue and artist Claude Marchant (1919-2004) was the main protagonist behind this movement. In 1967 the internationally established Marchant partook in establishing the Ballet Academy in Gothenburg. A passionate pioneer, Marchant innovatively och skillfully introduced Dunham, Graham and Limon techniques, boosting modern dance in Gothenburg. This had a vital impact for independent dance in the city. Everybody wanted to dance for Claude! Everybody was welcome! Engaging many different people, Marchant made jazz dance a professional artistic expression, an amateur activity, and an audience pleasure. Many remember Marchant. We celebrate his deeds to properly include him in dance history. You can find more information here. Warmly welcome!

No entrance fee!

Organizers: Bo Westerholm, Astrid von Rosen, Balettakademien, University of Gothenburg and Atalante.
Image: Claude Marchant with students in the dance studio, early 1970s. © Bo Westerholm.

12 November 2019, schedule:
11.00: Tribute by Claude Marchant’s grave, Västra kyrkogården. Meeting point: by the entrance.

13.15–15.00: Seminar on Claude Marchant, University of Gothenburg, Department of Cultural Sciences, Vera Sandbergs allé 8. Hall Vasa 2.
19.00: Happening in the spirit of Claude, Kungsgatan. Meeting point: outside of Ströms.
From 20.30: Celebration at Atalante with open stage and buffet.

And also:
16–17 November: Open stage – performances, exhibition, lectures at Balettakademien.