EVER AFTER SLICES är en utställning och performance av Jennifer Campbell.

Violet Biscuits bjuder in den Londonbaserade konstnären Jennifer Campbell att göra ett performance och en utställning i Atalantes skyltfönster på andra våningen. Föremål som är både rekvisita och skulptur, både ’shoddy och slick’, hanteras och arrangeras i en tyst pantomim. Campbell influeras av en rad olika företeelser, till exempel schampo-reklam, Cirque Calder, vogueing, teatersmink, dans, abstrakt expressionistisk konst, tidskriftsannonser och upplevelser i mataffären. Verket undersöker potentialen för fragmenterade och flytande former av identitet, i relation till vår tidsålder av ständigt närvarande marknadskrafter och förförande kommersiella löften.

Violet Biscuits är ett nytt projekt som drivs av tre konstnärer: Cilla Berg, Linnea Jardemark och Lucy Wilson. Projektet innefattar bl.a. utställningar, samtal och konstnärsresidens.

Violet Biscuits vill tacka Elina Birkhag and Sophie Rentien Lando för den grafiska designen och Göteborgs Stad för ekonomisk support.

Fri entré!

Spelades 2019:
16 oktober 19.00
13 november 19.00 + Artist talk 19.30

Utställningen hängde 16 oktober – 13 november

EVER AFTER SLICES is an exhibition and performance by Jennifer Campbell.

Violet Biscuits invites London based artist Jennifer Campbell to do a performance and exhibition in the upstairs window. Objects that are both stage props and sculptures, both shoddy and slick, will be handled and re-arranged in a mute pantomime. Campbell takes influence from a range of sources including shampoo adverts, Cirque Calder, vogueing, stage make-up, dance, abstract expressionist painting, magazine adverts and experiences in the supermarket. The work will investigate the potential for fragmented and liquid sensations of identity in relation to the current age of omnipresent market forces and seductive commercial promises.

Violet Biscuits is a new project run by a group of three artists: Cilla Berg, Linnea Jardemark and Lucy Wilson. The project incorporates exhibitions, performance events, artist talks and artist residencies.

Violet Biscuits would like to thank Elina Birkhag and Sophie Rentien Lando for the graphic design and the City of Gothenburg for financial support.

No entrance fee!

Perform dates 2019:
16 October 19.00
13 November 19.00 + Artist talk 19.30

Exhibition period 16 October – 13 November