Välkommen till den sista solnedgången du någonsin kommer att se. Lysande, psykedelisk, hallucinatorisk, banal, klichéartad och förorenad. Den är allt, och inget, av det du förväntade dig att den skulle vara. Hur tillbringar vi tiden tillsammans om solen går ner för sista gången?

Du är här med antagandet om att det kommer att bli spektakulärt. Vi lovar dig spektakulärt, som i cineastiskt hårresande och stort, dränkt i romans och nostalgi.

Rachel Tess är en amerikansk koreograf och dansare som bor och arbetar i Sverige. Hon är konstnärlig ledare för Milvus Artistic Research Center och Rachel Tess Dance i Portland, Oregon. Har dansat för Les Grands Ballets Canadiens de Montreal, Göteborgsoperans Balett och haft en fast anställning vid Cullberg. Tess är även curator för dans på Wanås Konst.

Medverkande
Koreografi och koncept: Rachel Tess
Performers: Lisanne Goodhue, Anna Pehrsson, Isaac Spencer, Rachel Tess
Ljusdesign och ljud: Ulrich Ruchlinski med Rachel Tess och de medverkande
Teknik: Ulrich Ruchlinski och Tanja Johansson
Konstnärlig rådgivning: Anna Pehrsson, Isaac Spencer

Spelades 2019:
Lördag 16 november 19.00
Söndag 17 november 17.00

Welcome to the last sunset you will ever see. Brilliant, psychedelic, hallucinatory, banal, cliché and polluted. It’s all, and nothing, of what you expected it to be. How do we spend time together if the sun goes down for the last time?

You are here with the assumption that it will be spectacular. We promise you spectacularly, as in cinematic hair-raising and big, drenched in romance and nostalgia.

Rachel Tess is an American choreographer and dancer who lives and works in Sweden. She is the artistic director of the Milvus Artistic Research Center and Rachel Tess Dance in Portland, Oregon. Have danced for Les Grands Ballets Canadiens de Montreal, the Gothenburg Opera Ballet and had a permanent job at Cullberg. Tess is also the curator of dance at Wanås Art.

Credits
Choreography and concept: Rachel Tess
Performers: Lisanne Goodhue, Anna Pehrsson, Isaac Spencer, Rachel Tess
Light design and sound: Ulrich Ruchlinski with Rachel Tess and the participants
Technology: Ulrich Ruchlinski and Tanja Johansson
Artistic advice: Anna Pehrsson, Isaac Spencer

Perform dates 2019:
Saturday 16 November at 19
Sunday 17 November at 17