Blue Eyes, Black Hair är en dansad iscensättning av Maguerite Duras roman med samma namn.

Föreställningen ställer frågor kring kärlek mellan två personer som inte har samma sexuella preferenser. Hur kan man stå ut med att den andre aldrig kommer åt sina egna begär? Det egentliga budskapet är djup kärlek, njutningen som hör till den, och även smärtan.

I berättelsens mitt, en ”begravningsplats”, en teaterscen, ett rum där kärlek är omöjlig. Liggande, stilla och nakna, en man och en kvinna, blå ögon svart hår. Precis som ”den unge främlingen” de båda älskar, som de förlorat och gråter på grund av. På samma gång gråter kvinnan över sin åtrå till mannen, och mannen över att han hindras åtrå henne. Eller, egentligen sägs det bara att de gråter, egentligen gör de ingenting, exponerade, heliga, utvalda att dyrka. Allting kretsar kring ett hemskt och onämnbart tillfälle, där allt blivit avslöjat och försvunnet i ett enda ögonblick. I detta dödliga ögonblick återkallar karaktärerna klarheten och mysteriet, den plötsliga visionen av en man med blå ögon och svart hår.

Koreografi, scenografi, kostym, ljusdesign: Jérôme Delbey
Dansare: Emilie Leriche, Benjamin Behrends, Pascal Marty
Foto: © Natalia Lezhenina/Jérôme Delbey

Blue Eyes, Black Hair is a danced adaptation of the eponymous novel by Marguerite Duras.

The theme of the play asks the question of love between two people who do not have the same sexual preference. How to accept then that the other does not come closer to his own desires? The real message is a deep love, the pleasure associated with it, the pain too. In the center of the story, a “funeral place”, a theatre scene, a room where love is impossible. Lying, motionless and naked, a man and a woman, blue eyes black hair like “the young stranger” whom they both love, whom they lost and weep for losing. At the same time the woman weeps over her desire for the man and the man to be prevented from desiring her. Or rather it is said that they weep, themselves do nothing, exposed, sacred, designated to worship. Everything revolves around a terrible and unspeakable moment, when everything has been unveiled and stolen in a flash. This fatal moment, the characters reenumerate the illumination and the mystery, the sudden vision of a man with blue eyes and black hair.

Choreography, Set, Costume & Light design: Jérôme Delbey
Dancers: Emilie Leriche, Benjamin Behrends, Pascal Marty
Photo © Natalia Lezhenina/Jérôme Delbey