UnStumm – Conversation of moving image and sound är ett intermedialt samarbete som för samman fyra visuella konstnärer och fyra musiker från två länder. Deltagare är Casey Moir (röst), Johan Moir (kontrabas), Lisskulla Moltke-Hoff (live visuals), Rasmus Persson (live visuals) samt Axel Dörner (trumpet), Lillevan (live visuals), Nicola L. Hein (gitarr), Claudia Schmitz (live visuals). Målet är att skapa en miljö av kulturella och kreativa utbyten där ett gemensamt, komplext, transmedialt konstnärligt språk skapas och används för att förmedla och utforska händelseförlopp, texturer, kollisioner, kombinationer och attraktioner mellan det visuella och audiella och där föreställningens utrymme kommer att användas till sin fulla potential. Gruppen kommer presentera två realtidsfilmer (Echtzeitfilme) under kvällens föreställning, improviserade utifrån koncept och ramar som utarbetats tillsammans.

Med stöd av Musikverket, Kulturrådet och Gerlesborgsskolan.

Spelades 2019:
Söndag 20 oktober 19.00

UnStumm – Conversation of moving image and sound is a collaborative intermediate project that brings together four video artists and four musicians from two countries. In Sweden the participating artists are Casey Moir (vocals), Johan Moir (contrabass), Lisskulla Moltke-Hoff (live visuals), Rasmus Persson (live visuals) as well as Axel Dörner (trumpet), Lillevan (live visuals), Nicola L. Hein (guitar), Claudia Schmitz (live visuals). The aim is to create an environment of cultural and creative exchange in which a common, complex, transmedial artistic language is invented and used to convey narratives, textures, collisions, combinations and attractions of the visual and the sonic. The space of the performances will be addressed in its potential as a sounding body. The group will present two real-time films (Echtzeitfilme) on the evening of the performance, composed in the moment of its display.

With support from Swedish Performing Arts Agency, Swedish Arts Council and The Gerlesborg School of Fine Art.

Perform dates 2019:
Sunday 20 October at 19