Vad är en mamma bortom biologi, könsroll och patriarkat, bortom moralism, kroppspolitik och anknytningsteori? I det nya solot MILF undersöker koreografen Nadja Hjorton moderskap utifrån fysik, stereotyp, utopi och motsats. Hur kan man förhålla sig till moderskap utan att falla i biologistiska fällor, befästa stereotyper och binära berättelser? 

Nadja är intresserad av den blodiga, slabbiga, kroppsliga, sexiga  och animalistiska aspekten av moderskap.  Med 100 kg bulldeg tar hon sig an tillblivandet, den faktiska förlossningen, skärandet, krystandet, andningen, smärtan och smärtlindringen. Hon är även intresserad av omvårdnad och hur familjeliv och föräldraskap i stor utsträckning organiserar och upprätthåller samhällsstrukturer. Hur mycket samhället faktiskt bärs av en viss typ av moderskap och vad olika moderliga handlingar betyder i olika kontexter.

Medverkande
Av och med: Nadja Hjorton
Scenografi och kostym: Éva Mag
Ljusdesign: Sanna Adibzadeh
Producent: Frida Tiger
Foto: Märta Thisner
Samproduktion: MDT och ÖFA-kollektivet. Genomfört med stöd av: Stockholm stad, Kulturrådet och Dansmässan.

Spelades 2019:
Torsdag 24 oktober 19.00
Fredag 25 oktober 19.00

What is a mother beyond biology, gender role and patriarchy? Beyond moralism, body politics and attachment theories? In the new solo MILF, Nadja Hjorton will work on maternal physicality and the stereotypes, utopias and paradoxes embodied by motherhood. How can one deal with maternity without falling into biological traps, without consolidating or confirming stereotypes and binary stories?

Nadja is interested in the bloody, sloppy, bodily, sexy and animalistic aspects of motherhood. With 100 kilos of dough she tackles the becoming, the actual labour of delivery, the cutting, pushing, breathing, the pain and the pain relief. But she is also interested in care taking and how family life and parenting, to a large extent, organizes and sustains societal structures. How much society actually is carried by a certain type of motherhood and what different ”maternal practices” proposes in different contexts.

Credits
With and by Nadja Hjorton
Set design and costume: Éva Mag
Light design: Sanna Adibzadeh
Producer: Frida Tiger
Photo: Märta Thisner
Co-production: MDT and ÖFA-kollektivet. Supported by Stockholm stad, Kulturrådet, Dansmässan.

Perform dates 2019:
Thursday 24 October 19.00
Friday 25 October 19.00