Hur låter en apelsin? 
Hur doftar ett danssteg? 
Hur smakar sammet? 
Hur känns en melodi mot huden? Vad händer om vi dansar med alla sinnen? 
Om vi dansar med smaken och känner med synen? Vilken är sinnenas plats i samhället? Är sinnesintryck distraherande och störande eller är de något upphöjt, som kan och bör förfinas? Koreografen Jannine Rivel undersöker detta tillsammans med fem dansare och två musiker i dansföreställningen verkningar.

När jag dansar doften lavendel översköljs jag av minnesbubblor. De spricker genom min kropps olika platser. En bubbla i bröstbenet, en i högra tummen, en i mitt högra skulderblad ’blup, blup, blup’. Dansen fyller rummet lite som förberedelserna inför en middag. Lager av kunskap och minnen i dofternas flätningar blir synliga i inandningen genom näsan.
– Jannine Rivel

Medverkande
Idé och koreografi: Jannine Rivel
Dans: Jannine Rivel, Emilia Wärff, Stine Marcinkowski, Moa M Sahlin och Nasreen Aljanabi Larsson
Kompositör, sång/piano: Xenia Kriisin
Oboe: Anette Kumlin
Kostym och flätverk: Johanna Lovén
Ljusdesign: Åsa Holtz
Producent: Annette Taranto Fuller
Foto och film: José Figueroa
Produktion: Scenkonst Sörmland

Allergivarning: I scenrummet finns 60 apelsiner, både på scenen och bland publiken. De hanteras, skalas och äts.

Föreställningen syntolkas.

Spelades 2019:
Onsdag 4 december 19.00

How does an orange sound? What is the fragrance of a dance step? How does velvet taste? What is the feeling on your skin of a melody? What happens if we dance with all of our senses? If we dance with taste and feel with sight? Which spaces do our senses have in society? Are sensory perceptions distracting and disturbing or are they something refined that could and should be refined Choreographer Jannine Rivel investigates this together with five dancers and two musicians in the dance performance effects.

When I dance the lavender scent I am overwhelmed by memory bubbles. They burst through my body’s various places. A bubble in the sternum, one in the right thumb, one in my right shoulder blade ”blup, blup, blup”. The dance fills the room a bit like the preparations for a dinner. Layers of knowledge and memories in the fragrances’ braids become visible in the inhalation through my nose.
– Jannine Rivel

Credits
Concept and choreography: Jannine Rivel
Dancers: Jannine Rivel, Emilia Wärff, Stine Marcinkowski, Moa M Sahlin and Nasreen Aljanabi Larsson
Composer, vocals/piano: Xenia Kriisin
Oboe: Anette Kumlin
Costume and set: Johanna Lovén
Light design: Åsa Holtz
Producer: Annette Taranto Fuller
Photo and film: José Figueroa
Production: Scenkonst Sörmland

Allergies: 60 oranges will be handled on stage. They will be peeled and offered to the audience.

Audio description will be provided.

Perform dates 2019:
Wednesday 4 December 19.00