En retrospektiv inblick i en dansdokumentär idévärld.

Inblick/Återblick är en installation och upplevelsebaserad utställning med flera inslag av livedans, en retrospektiv inblick i en dansdokumentär idévärld, i en tidsresa mellan 1999–2017. Under dessa år skapar koreografen Eva Ingemarsson elva multimediala helaftonsverk i tydliga och utmejslade scenografiska rum. Där möts dansen och koreografin av intervjuer, liveberättande, film, foto och musik. I dessa tematiskt uppbyggda verk och scenrum återfinns vid sidan av den koreograferade världen också personliga intervjuer och filmade porträtt av dansarna.

Dansarna möter sina egna berättelser, sina inre och yttre ansikten. De möter sig själva på fotografier, i filmer och projektioner, och delar med sig av sina inre tankevärldar, sina erfarenheter, sin smärta och glädje. Genom sitt personliga och speciella tilltal blir denna dansdokumentära värld igenkännbar för många fler.

The frozen ones, Månens fyra ansikten, Mellan dag och natt, Alterego, Go to hell or leave in peace, Tesoro, Defensa, Systrar, Spegeln, Zerkalo, Mirror in the Mirror.

Fri entré och drop-in! Kom när du önskar.

Spelades:
Torsdag, fredag, lördag, söndag 5–22 september, 2019
Torsdagar och fredagar 18.00–21.00
Lördagar och söndagar 15.00–18.00

Insight/Retrospect – A retrospective into the ideas of a dance documentary world

An installation and exhibition in a multimedia story, an experience-based installation and a spatial exhibition with several live elements of dance. The choreographer Eva Ingemarsson exhibits selected parts from 11 full-evening works. A time travel between 1999-2017.

An insight into Eva Ingemarsson’s choreographic idea world. For eighteen years eleven full evening works are created in clear and carved scenographic rooms. A multimedia mix of dance, choreography, interviews and live storytelling, film, photo and music. In these thematically constructed works and stage rooms there is a choreographed world with personal interviews and filmed portraits.

The dancers meet their own stories, their inner and outer faces. Here, the dancers’ stories are mixed with photographs and films in a multimedia expression. They share their inner world of thought, their experiences, their pain and joy. Through their personal and special appeal, this world becomes recognizable to many more.

No entrance fee and drop in! Come whenever you want.

Perform dates 2019:
Thursday, Friday, Saturday, Sunday 5–22 September, 2019
Thursdays and Fridays between 18–21
Saturdays and Sundays between 15–18