Ducka ett slanguttryck för duktig flicka. 
I plural använder vi duckor för duktiga flickor. Ordet ducka blir därmed en homonym. Ducka som verb ”att ducka för en trädgren” eller en ducka som ”det var banne mig en riktig ducka”.
– Evelina Gustafsson

Att vara eller att inte vara en ducka.

För vem duckar vi?

För vad duckar vi?

DUCKA! presenteras i text-, bild- och som koreografiskt verk där konstnärerna jobbat i samarbete men också fristående. Konceptet kommer från Evelina Gustafsson och Nilla Björkmans utforskande av duktig flicka. Ett ifrågasättande av duckor och osanningar som svalts. 
Med olika uttryck har konstnärerna kommit att gestalta vad som nu vävs samman till och presenteras som DUCKA!

Medverkande / Ensemble
Idé och koncept: Evelina Gustafsson och Nilla Björkman
Koreografi och dans: Nilla Björkman
Text och bild: Evelina Gustafsson
Dans: Mira Jägemar
Ljuddesign: Tanja Andersson
Ljusdesign: Rasmus Persson
Fotograf: AnnaCarin Isaksson

Spelades 2019:
Lördag 5 oktober 18.00
Söndag 6 oktober 18.00

Ducka in Swedish slang for ”Good Girl”
. Ducka could also be translated ”to dodge”. The word ducka therefor has two meanings.
 The noun ”Good Girl”, and the verb ”to dodge”.
– Evelina Gustafsson

To be or not to be ducka.
Why are we dodging?

For what are we dodging?

DUCKA! is presented in text, photo and choreography. The artists has worked in collaboration but also in individual processes. The concept is based on the research of being a good girl by Evelina Gustafsson and Nilla Björkman. Questioning good girls and the many untruths that has been swallowed. 
With various methods the artists has had process in their element and now come together to present DUCKA!

Credits / Ensemble

Idea and concept: Evelina Gustafsson och Nilla Björkman
Choreography and dance: Nilla Björkman
Text and picture: Evelina Gustafsson
Dance: Mira Jägemar
Sound design: Tanja Andersson
Light design: Rasmus Persson
Photo AnnaCarin Isaksson

Perform dates 2019:
Saturday 5 October 18.00
Sunday 6 October 18.00