I ett högeffektivt samhälle som det skandinaviska kan sömnen verka som ett nödvändigt ont. Ett tillstånd där vi försvinner bort från världen in i ett okänt mörker. Oavsett vad vi vill, är sömn inte något vi kan välja bort. Att sova är en del av att vara människa. Ett villkor från naturen som vi måste underkasta oss. 

I Mörker och natur bjuds publiken in i ett sömnläge för att undersöka om vi genom sömnen kan återskapa en borttappad kontakt med naturen. I en tid där fokus ligger på klimatförändringar som skapats av människan, kan vi mer än någonsin behöva återupptäcka oss själva som en del av naturen.

Mörker och natur är en tvärestetisk, experimentell performance som med hjälp av ljud, doft, ljus, mörker, vind, taktil manipulation och platsspecificitet skapar ett sinnligt totaluniversum för naturen i den sovande människan.

Medverkande
Konstnärlig ledare: Naja Lee Jensen
Ljuddesigner: Kristian Hverring
Fine artist: Andreas Hald Oxenvad
Ljusdesigner: Tobias Leira
Doftdesigner: Klara Ravat
Röst: Sophie Grodin
Producent: Johanna Maj Thorning
Spelades 2019:
Fredag 8 november 18.00 / 20.30
Lördag 9 november 15.30 / 18.00 / 20.30
Söndag 10 november 15.30 / 18.00

In a highly efficient society like that found in Scandinavia, sleep can seem like a necessary evil. A state, or lull, wherein we disappear from ourselves and the world into an unknown darkness. However much we would like it we cannot choose whether to sleep or not. Sleep is a part of the human condition, and demanded by Nature.

Darkness and Nature invites the audience into the state of sleep to explore if we – through sleep – can reestablish a lost connection with Nature. With the current focus on man made climate change, perhaps what we need is to rediscover ourselves as a part of Nature?

Darkness and Nature is a crossdisciplinary, experimental performance that uses sound, smell, light, darkness, tactile touch and site-specificity to create an encompassing sensorial universe for Nature inside the sleeping human.

Credits
Artistic director: Naja Lee Jensen
Sound artist: Kristian Hverring
Fine artist: Andreas Hald Oxenvad
Light designer: Tobias Leira
Olfactory artist: Klara Ravat
Voice: Sophie Grodin
Producer: Johanna Maj Thorning

Perform dates 2019:
Friday 8 November 19.00 / 20.30
Saturday 9 November 15.30 / 18.00 / 20.30
Sunday 10 November 15.30 / 18.00