SONOR
Aloun Marchal
Speldatum:
Fredag 13 mars 20.00

Biljetter:
Köp biljetter

Längd:
80 min

Efter kritikerhyllade Bibi Ha Bibi är Aloun Marchal tillbaka som koreograf. Alla som såg föreställningen vet hur det groteska och absurda kan vändas till skönhet. Resultatet den här gången är en rytmisk show där gränserna mellan dans och konsert är upplösta. SonoR är en ljud- och dansshow för fyra kvinnliga artister med trådlösa mikrofoner. Ljudbild och koreografi framförs live på scenen. De trådlösa mikrofonerna används för att förstärka ljudet från kroppen – studsande kroppar, röster som nynnar tillsammans med sång, andetag, och steg. Mikrofonerna ger med andra ord fokus på och avslöjar scenkonstverkets inre melodier och drivkrafter, både i samspel och i solodans. Med residens i Frankrike, Danmark, Litauen och Sverige har publiken tidigt bjudits in att följa med i den konstnärliga processen.

Medverkande på scen:
Gilda Stillbäck
Mathilde Rance
Nelly Zagora
Sandra Abouav

Konstnärlig idé: Aloun Marchal
Koreografi och regi: Aloun Marchal
Musikalisk rådgivning: Aurelio Edler Copes
Dramaturgi: Celine Cartillier
Kostym: Anna Sefve
Ljusdesign: Eduardo Abdala
Ljuddesign: Rasmus Persson
Ljud- och ljustekniker: Nelson Lima
Produktion: Possibilitas och Siège (Frankrike)

Med stöd av: Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Konstnärsnämnden, Folkuniversitetet och DRAC lle de France.

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för DCV-medlemmar, studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

SONOR
Aloun Marchal
Perform dates:
Friday 13 March 20.00

Tickets
Buy tickets

Length:
80 min

After critically acclaimed Bibi Ha Bibi, Aloun Marchal is back as a choreographer. If you experienced the show you know how the grotesque and absurd can be turned into beauty. The outcome this time is a rythmical show were the boundaries between dance and concert are dissolved. SonoR are performed by four female dancers with wireless microphones, also soundscape and choreography are performed live on stage. The wireless microphones are used to amplify the sounds of the body – bodies bouncing, voices humming along with singing, breath and steps. The sounds focus and reveal the inner melodies and driving forces of the performers, both in interactions and solo. With residence in France,
Denmark, Lithuania and Sweden the audience has been invited to follow the work in progress early on.

Performers on stage:
Gilda Stillbäck
Mathilde Rance
Nelly Zagora
Sandra Abouav

Artistic idea: Aloun Marchal
Choreography and directing: Aloun Marchal
Musical advice: Aurelio Edler Copes
Dramaturgy: Celine Cartillier
Costume: Anna Sefve
Lighting Design: Eduardo Abdala
Sound Design: Rasmus Persson
Sound and Lighting Techniques: Nelson Lima
Production: Possibilitas och Siège (Frankrike)

With support from: The city of Goteborg, The Västra Götaland region, The Swedish Arts Grants Committee, Folkuniversitetet and DRAC iie de France

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

 Reduced price for DCV-members, students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people