FILMVISNING

Högskolan för design och konsthantverk: Gestaltande Animation

Speldatum:
Fredag 17 januari 19.00

Längd:
2,5 timmar plus paus

Biljetter
Fri entré

Det nya decenniet inleds på Atalante med en visning av animationer skapade på kursen Gestaltande Animation. Gestaltande Animation är en kurs i animation som ges på HDK i Göteborg. Kursen löper över två terminer och är på 15 poäng. Den första terminen lär ut grunderna i stop-motion, 2d och 3d-animation. Den andra terminen får studenterna möjlighet att under en längre tid arbeta med animation i ett eget filmprojekt.

På Atalante blir det premiär för årets filmer skapade av de nuvarande studenterna på kursen, men också visning av tidigare årskursers filmer. Det blir också premiär för animationer skapade av bildlärarstudenterna som hösten 2019 gick en kurs i animation.

Medverkande: Anna Sissela Gustavsson, Elin Söder, Elis Bergquist, Elvira Flinthammar, Gabriella Di Feola, Hannah Håkansson, Josef Hansson, Lena Melin, Mirjam Hultin

Bild från Elis Bergquist

FILM SCREENING

Academy of Design and Crafts: Animation

Perform dates:
Friday 17 January 19.00

Length:
2,5 hours incl. intermission

Tickets:
Free admission 

The new decade starts at Atalante with a screening of animations created on the course Gestaltande Animation. Gestaltande Animation is a course in animation given at HDK in Gothenburg. The course runs over two semesters and is 15 points. The first semester teaches the basics of stop motion, 2d and 3d animation. The second semester gives students the opportunity to work with animation for a longer time in their own film projects.

The screening at Atalante will be the premiere for this year’s films created by the current students on the course, but also the screening of previous year’s films.

Participants: Anna Sissela Gustavsson, Elin Söder, Elis Bergquist, Elvira Flinthammar, Gabriella Di Feola, Hannah Håkansson, Josef Hansson, Lena Melin, Mirjam Hultin

Bild från Elis Bergquist