LOST NIGHT
Björn Säfsten

Speldatum:
Fredag 21 februari 19.00
Lördag 22 februari 17.00

Biljetter
Köp biljetter

Längd:
60 min

I en odefinierad tillvaro samlas tre individer till ett försök att samtala och dela en samvaro av lyssnande. Tillsammans angriper de en mängd känslor relaterade till förlust och försöker på olika vis sortera sina intryck, handlingar och tankar. Språket är bristfälligt och fragmenterat. Det gör det svårt att lyssna på rätt sätt, att veta hur man ska bekräfta varandra – men den gemensamma viljan är stor och ömsint angelägen. Ur denna lyssnande abstraktion uppstår situationer likt drömmar där natten ständigt är närvarande.
I Lost Night närmar sig koreografen Björn Säfsten och dansarna Sophie Augot, Alexander Gottfarb och Marianne Kjærsund en känsla av förlust. Ord, ljud, sång och rörelse används för att ta in och sjunga ut koreografin, i en blandning av knivskarpt allvar och lätt humor.

Medverkande
Idé och koreografi: Björn Säfsten i nära samarbete med dansarna.
Dansare: Sophie Augot, Alexander Gottfarb, Marianne Kjærsund
Kompositör: Hans Appelkvist
Ljusdesign: Susanna Hedin
Föreställningsproducenter: Anja Arnquist, Magnus Nordberg
Produktion: Säfsten Produktion & Nordberg Movement
Med stöd av Kulturrådet, Stockholm Stad, Konstnärsnämnden
Samproduktion med NorrlandsOperan och MDT
Residens hos MDT och Arbetssplatz Wien

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för DCV-medlemmar, studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

LOST NIGHT
Björn Säfsten

Perform dates:
Friday 21 February 19.00
Saturday 22 February 17.00

Tickets
Buy tickets

Length:
60 min

In an undefined existence, three individuals come together in an attempt to talk and share a listing co-existence. Together they process a multitude of emotions related to loss and sorrow and try in different ways to categorise their impressions, action and thoughts. The language is deficient and fragmented. This makes it difficult to listen in the right way, to know how to affirm the other person – but there is a great, and tenderly urgent, shared desire to do so. Out of this, situations arise like dreams in which the night is constantly present.
In Lost Night choreographer Björn Säfsten and the dancers Sophie Augot, Alexander Gottfarb and Marianne Kjærsund attempts to approach the feeling of loss. Words, sound, song and movement are used to take in and sing out the choreography – both with sharp severity and light humour.

Credit
Idea and choreography: Björn Säfsten in close collaboration with the dancers.
Dancers: Sophie Augot, Alexander Gottfarb, Marianne Kjærsund
Composer: Hans Appelkvist
Light design: Susanna Hedin
Production manager: Anja Arnquist, Magnus Nordberg
Produktion: Säfsten Produktion & Nordberg Movement
With support by Swedish Arts Council, Stockholms Stad, the Swedish Arts Grants Committee
Co-production with NorrlandsOperan and MDT
Residencies at MDT and Arbeitsplatz Wien

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for DCV-members, students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people